Titel

Pensioen voor de ondernemer…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

Als ondernemer bouwt u niet vanzelf pensioen op. Stopt u met werken, dan krijgt u - na uw 65ste alleen AOW. Wilt u ook na uw pensionering over voldoende inkomsten beschikken, dan moet u zelf voor een aanvullend inkomen zorgen. Aktuariz biedt verschillende mogelijkheden om met een lijfrente- of pensioenverzekering aanvullend pensioen op te bouwen. Als u later voor de laatste keer de deur van uw bedrijf achter u dicht trekt, dan kunt u het opgebouwde lijfrente- of pensioenkapitaal via een verzekering van Aktuariz laten uitkeren.

Handig om te weten bij pensioen
Als zelfstandig ondernemer kunt u een pensioen opbouwen in eigen beheer. U heeft dan alles in eigen hand. Maar wat blijft er over van uw pensioenvoorziening als uw onderneming in zwaar weer terechtkomt of zelfs failliet gaat? Een lijfrenteverzekering van Aktuariz biedt u de mogelijkheid om uw pensioen goed te regelen, onafhankelijk van het wel en wee van uw onderneming.

Handig om te weten bij lijfrente
Door gebruik te maken van de oudedagsreserve verlaagt u de te betalen belasting over de winst. Dit belastingvoordeel kunt u gebruiken om een verzekering in box 3 te sluiten. Met de uitkering uit die verzekering hebt u geld om de belastingschuld over de oudedagsreserve te voldoen of om pensioen voor u of uw nabestaanden veilig te stellen.

Een lijfrente-uitkering mag ingaan op een elk door uw gewenst moment.  De premies die u betaalt voor uw lijfrenteverzekering fiscaal aftrekbaar (tot een bepaald maximum). De lijfrente-uitkering is wel belast.
Tips bij het regelen van uw inkomsten voor later.

Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruik maken van extra aftrekmogelijkheden. Zo kunt u de belastingheffing over uw winst uitstellen door een Fiscale Oudedags Reserve (FOR) op te bouwen. Stopt u met ondernemen, dan mag u uw opgebouwde FOR en uw stakingswinst omzetten in een lijfrenteverzekering.

De overheid trekt zich op veel gebieden steeds verder terug. Ook op het gebied van de oudedag. Dit betekent dat u meer en meer op eigen voorzieningen bent aangewezen, terwijl veel regelingen worden afgeschaft of versoberd. Zo wordt het basispensioen, de AOW, met ingang van 1 januari 2015 flink beperkt. Vraag uw tussenpersoon naar de gevolgen voor u.


 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl