Titel

Personeel » Ziektekostenverzekering…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

Basisverzekering voor iedereen
Op 1 januari 2006 verviel het verschil tussen particulier en ziekenfonds. Een ieder, jong of oud, getrouwd of alleenstaand, in loondienst of zelfstandig, ziek of kerngezond, is dan verplicht verzekerd via de Basisverzekering. De verzekering verzekert, de naam zegt het al, ‘de basis’.
 
Wat zit er in de Basisverzekering
De basisverzekering vergoedt vrijwel dezelfde zorg als het voormalige ziekenfondspakket, namelijk:

  • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisarts, ziekenhuis en medisch specialisten
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde)
  • Hulpmiddelen
  • Standaard geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie ergotherapie).

Waar de basisverzekering geen vergoeding verleent (het is uiteindelijk een basispakket), heeft u de mogelijkheid een aanvullende verzekering af te sluiten. Verzekeraars bieden verschillende aanvullende zorgverzekeringen en aanvullende tandzorgverzekeringen aan. De dekking van de aanvullende verzekeringen verschilt sterk per verzekeraar. Het is daarom verstandig u te laten adviseren over de mogelijkheden. Wij zijn u natuurlijk graag behulpzaam bij het maken van uw keuze.
 
Medische Acceptatie
De zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de Basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars wel medische acceptatie toepassen. Voor sommige vergoedingen uit de aanvullende tandartsverzekering kan een wachttijd van één jaar gelden, denk hierbij aan orthodontie en gebitsprothesen. Dit speelt met name wanneer u van zorgverzekeraar verandert.

Naturapolis of restitutiepolis
De naturapolis lijkt het meest op het ‘oude’ ziekenfonds. Doorgaans bepaalt de zorgverzekeraar naar welke zorgverlener (ziekenhuis of specialist) de voorkeur uitgaat. Dit heeft sterk te maken met de kortingen, die de zorgverzekeraars daar hebben bedongen. Bij de naturapolis worden alle medische kosten rechtstreeks door de zorgverzekeraar met de zorgverlener geregeld. De naturapolis is dan ook iets goedkoper dan de restitutiepolis. 
 
De restitutiepolis geeft u de vrije keuze uit de zorgverleners. Deze polis lijkt dan ook sterk op het ‘particulier verzekeren’ van vroeger. U bepaalt zelf naar welk ziekenhuis u gaat en naar welke specialist. U betaalt hier ook zelf de nota aan de zorgverlener en declareert dit vervolgens bij de verzekeraar. De vergoeding is gelijk aan het in Nederland gebruikelijke tarief. Omdat de zorgverzekeraar hier niet meer zal uitkeren, dan het ’gebruikelijk tarief’ verdient het aanbeveling steeds vooraf even met de zorgverzekeraar overleg te plegen over de hoogte van de vergoeding.


 
 
 
 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl