Titel

Ondernemer » Ongevallenverzekering…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

Vaak de eerste verzekering voor het personeel
Uiteraard gaat het, ook bij de ongevallenverzekering voor het personeel, feitelijk om aanvullende arbeidsvoorwaarden. En daarbinnen bepaalt u als werkgever natuurlijk zelf welk gedeelte van de premie u voor uw rekening wilt nemen.

Maar juist de collectieve ongevallenverzekering voor het personeel is daarbij een veelgevraagd onderdeel. De premie is namelijk buitengewoon laag, terwijl er een absoluut redelijke dekking wordt geboden.

Voorbeeld
Loonsom van de onderneming                  Ä 400.000
Uitkering bij overlijden                           1 x het jaarsalaris
Uitkering bij invaliditeit                          2 x het jaarsalaris
Jaarpremie                                             Ä 520

Uiteraard verschilt de premie per bedrijfstak, maar de hier genoemde premie is een aardige indicatie.
Wij gaan graag voor u met de diverse verzekeraars overleggen. Op zoek naar de meest interessante aanbieding. U kunt ons via de contactknop opdracht geven. Of uiteraard telefonisch. 

Deze collectieve ongevallenverzekering kan onderdeel zijn van een allesomvattend personeelspakket. Het pakket is uiterst plezierig voor uw werknemers en kan een aantal van uw eigen verzekeringen zelfs goedkoper maken.


 
 
 
 
 
 
 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl