Titel

Zakelijk » Bouw & techniek…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

De Construction AllRisksverzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging in verband met beschadiging die tijdens de bouw- respectievelijk de onderhoudstermijn (mits deze laatste termijn is overeengekomen en meeverzekerd) ontstaat.  Een doorlopende Construction AllRisksverzekering biedt dekking voor door u in uitvoering te nemen werkzaamheden, waarbij in bepaalde gevallen er sprake is van een meldingsplicht vooraf. Een aflopende Construction AllRisksverzekering biedt dekking voor ťťnmalige bouwprojecten.


 
 
 
 
 
 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl