Titel

Privť » Reizen…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

Reisverzekeringen
Wel doen of niet doen?
Wie naar het buitenland gaat, op familiebezoek of op vakantie, doet er goed aan daar een reisverzekering voor af te sluiten. Simpelweg, omdat de kosten van spontaan noodzakelijke terugkeer naar Nederland hoger worden naarmate de afstand naar Nederland groter wordt.

We hebben het dan over de kosten van medisch noodzakelijk vervoer, zoals "de gipsvlucht" tijdens de wintersport, maar ook het onderbreken van de vakantie omdat overkomst dringend gewenst is om andere reden (bijvoorbeeld overlijden naaste familie, brandschade aan de eigen woning e.d.). Maar de reisverzekering doet meer dan alleen de transportkosten verzekeren.

Medisch
Binnen Europa zal uw eigen ziektekostenverzekeraar of ziekenfonds doorgaans voldoende dekking geven. Veel ziektekostenverzekeraars beperken hun dekking echter fors zodra u Europa verlaat. Soms vergoeden ze maximaal 200% van wat in Nederland gebruikelijk zou zijn, soms zelfs niet meer dan 100%.

U zult zich kunnen voorstellen dat dit tot grote problemen kan leiden. De reisverzekering vergoedt simpelweg alle medische noodzakelijk kosten die uw eigen ziektekostenverzekeraar niet vergoeden. Tweede reden is de kans dat u tijdens uw verblijf in het buitenland ziek wordt en daardoor terug moet keren naar Nederland. Lang niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden die extra kosten. Vandaar ook daar: de reisverzekering.

En verder
Vervangend vervoer wanneer de auto het op vakantie begeeft. Dit is meestal inbegrepen in de reisverzekering. Ook onverwachte extra kosten kunnen deel uit maken, zoals het opsporen van verloren begane bagage, kopie paspoort, extra verblijfskosten doordat tijdens wintersport het dal afgesloten raakt, dringend overkomen terug naar Nederland om familiereden etc.

Bagage
Overigens, de minst belangrijke: diefstal van bagage. Of, afhankelijk van de omstandigheden: verlies.
Wie tijdelijk naar het buitenland gaat, zou een reisverzekering dringend moeten overwegen.
Er zijn twee vormen:

De aflopende reisverzekering
Deze sluit u af telkens wanneer u naar het buitenland gaat.
De premie is afhankelijk van diverse factoren:

  1. Europa dekking of werelddekking
  2. Wintersport, langlaufen of geen van beide
  3. Beperkte of uitgebreide bagagedekking

Kijkt u anders even hierna bij "aflopende reisverzekering". U zult zien dat de premie erg meevalt.

De doorlopende reisverzekering
Wie vaker naar het buitenland gaat, kan voordeliger uit zijn, met een doorlopende polis.
De dekkingsonderdelen zijn vergelijkbaar. Maar de premie kan interessant zijn.
Kijk daarvoor hierna bij "doorlopende reisverzekering".

De annuleringsverzekering
Deze zorgt er voor dat uw reissom aan u wordt terugbetaald wanneer u niet op vakantie zou kunnen gaan. Of wanneer u uw vakantie zou moeten afbreken. Dat kan zijn wegens ziekte, van u of van de directe familie. Het kan gaan om overlijden of om een van de andere oorzaken, zoals die in de voorwaarden worden genoemd.


 
 
 
 
 
 
 
 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl