Titel

Privť » Aansprakelijkheid en recht…

 
Zoeken
 
 

 

     
 

Gelijk hebben of gelijk krijgen?

Gelijk hebben
Het aantal rechtszaken neemt helaas toe. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland wordt het "gelijk hebben" bepaald door de bevoegde rechter. De ene keer gaat het om een arbeidsconflict, de andere keer om een verkeersschade. De voorbeelden zijn legio.

Gelijk krijgen
Het is overigens zeker niet gezegd dat een rechtsbijstandverzekering in alle gevallen ook voor het "gelijk krijgen" zal zorgen. Ook de rechter heeft immers een mening. Maar een rechtsbijstandverzekering kan er wel voor zorgen dat de regels van de wet correct worden toegepast. En daar gaat het immers om. Wanneer de wet aan uw kant staat, zou u gelijk moeten krijgen. Al lijkt het daar vaak niet op.

Bij een rechtsbijstandverzekering laat u het "gelijk krijgen" in ieder geval over aan gespecialiseerde juristen van verzekeraars. Het voordeel daarvan is dat u onder alle omstandigheden gesteund wordt door juristen die specialist zijn op het onderdeel van uw conflict. Veel verzekeraars laten de uitvoering zelfs over aan een onafhankelijke rechtsbijstandstichting. En de verzekeraar draagt dan de kosten. Ook zijn er verzekeraars, die niets anders doen dan rechtsbijstand verlenen. Dat zijn, hoe kan het ook anders, de "rechtsbijstandverzekeraars".
Maar wie de rechtsbijstand ook verleent, zonder rechtsbijstand wordt het wel steeds moeilijker "gelijk te krijgen".


 
 
 
 
 
 
 
 

Pensioen en Inkomens Adviseurs Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Autoriteit Financiële Markten

Aktuariz B.V. | Koraalrood 153 | 2718 SB Zoetermeer | T: 079 - 346 15 15 | F: 079 - 346 15 10 | E: info@aktuariz.nl